o RETT COMMUNITY

Občanské sdružení RETT COMMUNITY vzniklo v roce 2004 jako sdružení rodičů a přátel dívek s diagnozou Rettova syndromu. Genetické poruchy projevující se díky chybě na chromozomu X, výhradně u dívek. Zjednodušeně řečeno se jedná o diagnozu podobnou autismu.

Očanské sdružení si stanovilo za úkol sdružovat informace o této nemoci a v češtině je pak předávat jak rodičům dívek, terapeutům a lékařům, tak i široké veřejnosti. Hlavním úkolem je snaha o zvyšování kvality života rodin, v nichž se vyskytla diagnoza RETTova SYNDROMu.

Celý výtěžek z prodeje bude za laskavé pomoci nadace Divoké husy zdvojnásoben a použit na financování psychorehabilitačního pobytu v Březejci v létě 2010.

www.rett-cz.com